Syrianska Riksförbundet utesluter sju medlemsföreningar

Som vi tidigare offentliggjort har en process inom förbundet pågått där medlemsföreningarna valt att signera ett dokument vars syfte är att ta avstånd från den ansökan som skickades in till MUCF 2022. I samma beslut framgick att de som inte signerade skulle uteslutas ur förbundet.

Som framgår i dokumentet var detta ett årsmötesbeslut där en stor majoritet valde att ta ställning och dessutom så valde föreningarna samtidigt att tydliggöra vilken styrelse som har mandat att representera förbundet. De personer som varit kontaktpersoner för den tidigare nämnda ansökan är inte längre medlemmar i SRF, då deras föreningar uteslutits och det är enbart styrelsen som valdes 18 juni 2023 som föreningarna erkänner som sina företrädare.

Här nedan bifogas det signerade dokumentet i sin helhet. Originalfilen går att verifiera hos leverantören, men utav hänsyn till våra engagerade föreningsrepresentanter har redigering i syfte att dölja deras personnummer gjorts vid denna publicering.

Förbundsstyrelsen vill också vara tydliga med att man fortsatt kommer vara transparenta gällande beslut och planering för vägen framåt fram till det ordinarie årsmötet i mars. Vi vill också göra det tydligt att om någon hädanefter hävdar att man representerar SRF utan att ha mandat från det senaste årsmötet begår man en bedräglig handling. Denne kan komma att förvänta sig rättsliga konsekvenser av sina handlingar.

Den hårda tonen är en man vanligtvis inte skall behöva signalera som nyvald styrelse, men representanterna för dem uteslutna föreningarna har i den enda kontakten de haft med förbundsstyrelsen uttryckt att de inte ämnar att respektera årsmötet och förbundets demokrati, och har en historik av att runda årsmöten, medlemmarnas vilja och stadgarna i syfte att fördela makten på ett odemokratiskt vis.

Därför känner vi oss nödgade att offentligt förklara vår avsikt att försvara förbundets intressen och stå upp för vår demokrati. Inga kompromisser kring detta kommer äga rum under vår mandatperiod.