Uttalande om Syrianska kulturföreningen i Norrköping

Under den process vi inom riksförbundet haft, där utfallet blivit att sju medlemsföreningar uteslutits, har det funnits mycket frågor och funderingar. Flera frågor gällande föreningen i Norrköping har riktats mot S:t Kyriakos Syrisk Ortodoxa kyrka och även ungdomsföreningarna som är verksamma i kyrkans lokaler i Brånnestad.

Syrianska Riksförbundet har varit i kontakt med kyrkan och utifrån den diskussion vi haft känner vi oss nödgade att poängtera följande:

Ärendet gäller enbart den förening som varit medlem i förbundet och inte Kyrkan. De har inte haft någon roll eller inflytande i situationen.

Kyrkan är inte involverade i Syrianska Kulturföreningen i Norrköpings verksamhet. Således vill man å medlemmarnas vägnar tydliggöra att man inte är ansvarig för eller står bakom föreningens handlingar.

Eventuella frågor om detta besvaras bäst av Riksförbundet.

Syrianska Riksförbundet tackar S:t Kyriakos Syrisk Ortodoxa kyrka för den goda dialogen.