Vår verksamhet

Ett brett och mångsidigt engagemang

Syrianska Riksförbundet bedriver en verksamhet som är bred och påverkar många människor. Som riksorganisation för den stora syrianska diasporan i Sverige har vi ett uppenbart uppdrag att representera och tala för gruppen i det svenska samhället och inte minst verka för dess fortsatta integration i samhället.

På lokal nivå arrangerar våra medlemsföreningar vardagliga aktiviteter och erbjuder en mötesplats för våra medlemmar. De är gräsrötterna i allt vårt kulturella arbete och erbjuder gemenskap och demokratisk delaktighet i sina orter.

På nationell nivå arbetar vi både på egen hand och tillsammans med våra samarbetsorganisationer med långsiktiga projekt och påverkansarbete. Vi arbetar för att bevara och föra vidare vårt kulturarv och bilda om vår identitet och historia.

Riksförbundet är även i flera avseenden en internationell aktör då man har flera samarbetsorganisationer runt om i landet och är en av medlemmarna i paraplyorganisationen World Council of Arameans (Syriacs). Våra internationella ansträngningar berör framför allt syrianers mänskliga rättigheter och humanitärt stöd till utsatta i våra ursprungsländer.

Vi har även samarbeten med andra syrianska civilsamhällsorganisationer där TV-kanalen Suryoyo Sat är ett exempel på ett gemensamt projekt.

Exempel på vad SRF gör

Lokalt

Detta varierar naturligtvis från stad till stad då föreningarna själva utifrån sina förutsättningar prioriterar och strukturerar sin verksamhet. Här är några exempel på verksamheter man kan finna hos våra föreningar:

Öppen dagverksamhet med kafeteria och sällskapsspel.

Dansskola

Minnesstunder för Seyfo

Föreläsningar

Många olika familjeaktiviteter

Nationellt

Vi är ett förbund som historiskt tagit plats i offentligheten och varit måna om att bygga externa relationer. Samtidigt inser vi vikten av att arbeta för medlemmarna och rikta resurser mot interna projekt som gynnar våra medlemmar. Exempel på hur vi arbetar nationellt kan vara:

Politiskt påverkansarbete gentemot politiker och det offentliga

Framtagande av bildningsmaterial

Större kulturella evenemang för medlemmarna

Arrangemang av seminarier och stora föreläsningar

Internationellt

Vi är en folkgrupp som är spridd runt om i världen och framför allt är situationen ofta tuff för syrianer i våra ursprungsländer. Vi arbetar därför internationellt på egen hand och tillsammans med andra för att göra skillnad på dessa sätt:

Humanitär hjälp till utsatta.

Folkrättsligt påverkansarbete

Nätverkande och samverkan med andra diasporor

Projekt som stöttar bevarandet av våra rötter i ursprungsländerna.

Samarbeten

Ofta är det vettigt att samla resurser och arbeta mot gemensamma mål med olika samarbetspartners. De vi samarbetat mest med genom åren är Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet, men även Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dess ungdomsförbund SOKU är organisationer vi har samarbeten med. Nämnvärda samarbeten har varit:

Grundandet av Suryoyo Sat

Arrangemang av humanitära projekt

Haft läger och konferenser med syrianer från andra länder

Arrangerat stora demonstrationer och manifestationer.