Varning för falska konton!

Syrianska Riksförbundet har som vi tidigare gjort offentligt uteslutit flera föreningar efter en demokratisk process där medlemmarna valt att ta ställning för vad man anser är den bästa vägen framåt för att arbeta enat och rättvist för folket. Den interna konflikt som många säkerligen känner till som har plågat förbundet och dess verksamhet ska således … Read More

Uttalande om Syrianska kulturföreningen i Norrköping

Under den process vi inom riksförbundet haft, där utfallet blivit att sju medlemsföreningar uteslutits, har det funnits mycket frågor och funderingar. Flera frågor gällande föreningen i Norrköping har riktats mot S:t Kyriakos Syrisk Ortodoxa kyrka och även ungdomsföreningarna som är verksamma i kyrkans lokaler i Brånnestad. Syrianska Riksförbundet har varit i kontakt med kyrkan och … Read More

Syrianska Riksförbundet utesluter sju medlemsföreningar

Som vi tidigare offentliggjort har en process inom förbundet pågått där medlemsföreningarna valt att signera ett dokument vars syfte är att ta avstånd från den ansökan som skickades in till MUCF 2022. I samma beslut framgick att de som inte signerade skulle uteslutas ur förbundet. Som framgår i dokumentet var detta ett årsmötesbeslut där en … Read More

Beslut om avståndstagande och uteslutning av medlemmar

Följande mail skickades idag till våra medlemmar från vår förbundsordförande, med avsikt att följa upp det beslut som fattades på senaste årsmötet. Vi väljer istället för att skriva en beskrivning av förloppet visa full transparens och låta er ta del av kommunikation precis som den gått till föreningarna: Hej allihopa, Vi har inte legat på … Read More

En klar majoritet tog ställning!

Söndagen 18 juni 2023 samlades medlemsföreningarna i Syrianska Riksförbundet i Sverige (812800-4267) för ett extra årsmöte. Detta efter att det uppdagats att enskilda personer på eget bevåg ansökt om ett bidrag från MUCF på ett sätt som av flera anledningar är förkastligt. Falska årsmötesprotokoll och handlingar användes i ansökan, urkundsförfalskning har i flera fall ägt … Read More

Ny styrelse vald på årsmötet 18 juni 2023

Syrianska Riksförbundet har ett nytt ledarskap och det var med entusiasm för framtiden som medlemsföreningarna gav den nya styrelsen dess mandat. Den nya styrelsen har nu en period framför sig med tydliga prioriteringar i sitt uppdrag fram till det ordinarie årsmötet i mars. Nyvald styrelse: Jacob Harman, ordförande, Västerås Suzan Tutak, vice ordförande, Jakobsberg Edouard … Read More