Beslut om avståndstagande och uteslutning av medlemmar

Följande mail skickades idag till våra medlemmar från vår förbundsordförande, med avsikt att följa upp det beslut som fattades på senaste årsmötet. Vi väljer istället för att skriva en beskrivning av förloppet visa full transparens och låta er ta del av kommunikation precis som den gått till föreningarna:

Hej allihopa,

Vi har inte legat på latsidan som styrelse utan arbetat för fullt för att inleda processer som skall föra organisationen framåt enligt det mandat ni givit oss. Viktigast av allt har varit att förbereda det underlag som gör det beslut ni fattade på årsmötet formellt giltigt.

Bifogat finner ni ett dokument som inleds av en text som beskriver det som hänt inom förbundet och varför ni valt att ta avstånd från dessa handlingar. Sedan bekräftas det senaste årsmötets legitimitet, och samtidigt förkastandet av det den årsmöteskallelse som skickats från Abdelahad Arhawi under gårdagen, då han saknar mandat för detta. Bifogat är även alla relevanta bilagor som tillsammans med era signaturer kommer att skänka en otvivelaktig legitimitet till att SRF:s medlemmar är enat bakom dem beslut som fattats den 18 juni. Ingen jurist i landet kommer att kunna se det signerade dokumentet som något annat än giltigt och en spegling av medlemmarnas vilja. 

Eftersom att urkundsförfalskning tyvärr ägt rum tidigare så har vi kommit fram till att använda oss av digitala signaturer. Signaturtjänsten använder bank-id och är omöjlig att förfalska då filen kan verifieras direkt mot den externa leverantören. Därför kommer jag behöva följande uppgifter från varje förening för att förbereda signeringen:

Er ordförandes fullständiga namn (stavat som det står i dennes bank id / pass)

Er ordförandes e-postadress

Bekräfta er förenings organisationsnummer så det stämmer i texten.

När jag har fått detta från samtliga föreningar kommer jag att lägga in er för signering och en länk kommer att skickas till den e-postadress ni angivit. Signeringen skall gå väldigt snabbt och smidigt och kunna göras direkt i mobilen. Ni kommer enkelt kunna följa instruktionerna i länken för att signera. Det är mycket viktigt att alla är förberedda och redo att signera den 10 juli! Vet ni med säkerhet att ni inte kommer kunna göra det på det datumet så meddela mig det snarast.

Jag och min styrelse har noggrant formulerat texten enligt hur vi förstod er vilja och dem beslut ni fattade på årsmötet. Jag vill understryka att detta även skickas till dem föreningar som inte röstade för förslaget då samtliga ska få en chans att ta ställning. Utkastet utgår ifrån omröstningen på årsmötet men vill man skriva under så kommer man få den möjligheten. Jag vill samtidigt förtydliga att detta inte är min styrelses agenda utan vi följer helt enkelt upp ert beslut.

Anledningen till varför jag vill vara tydlig med detta är för att slå ifrån eventuella påståenden om att jag och de andra styrelsemedlemmarna går någon annans ärende än medlemmarnas. Jag vill således göra det tydligt att jag inte har något som helst intresse som ordförande av att förhandla eller diskutera runt beslutet med någon part utan detta kommer att fullföljas. Deadlinen är på riktigt.

Som texten berör har en person kallat vissa föreningar till ett årsmöte för SRF utan något mandat att göra det. Jag passar därför på att hälsa att jag även i denna fråga kompromisslöst kommer att verka för medlemmarnas intressen. Väljer man att på ett bedrägligt sätt hävda att man representerar vårt förbund när man saknar medlemmarnas mandat så kommer jag i egenskap av ordförande att agera för att skydda förbundets och medlemmarnas intressen.

Det är även viktigt att vi visar våra medlemmar och det syrianska folket att det är transparenta krafter som nu enat står upp för förbundet och folkets bästa. Förtroendet från folket har varit stukat p.g.a. de senaste årens konflikter och det är hög tid för förändring. Därför kommer detta ärende om föreningarnas eventuella signering och uteslutning att ske öppet för offentligheten. Dokumentet jag har mailat er kommer i sin helhet att kunna läsas på förbundets nya hemsida syrianska-rf.se och den 11 juli kommer vi att publicera utfallet av processen. Ännu en anledning att göra detta offentligt är för att medlemmar i era föreningar skall se hur deras representanter förvaltar det förtroende man givits.

Om någon tänkt rikta anklagelser om att tidsfristen för att ta ställning är kort så är motargumentet att detta inte är ett nytt beslut utan en uppföljning av ett redan fattat beslut. Det formella beslutet fattades för 16 dagar sedan och samtliga föreningar har således haft god tid att reflektera över detta. Den tidsfrist vi givit nu är av två skäl: Att ge dem som inte röstade för beslutet möjligheten att på nytt ta ställning, och för att ni ska ha möjligheten att rätta till eventuell formalia som blivit fel i texten. Detta är alltså inget plötsligt eller oväntat som min styrelse hittat på, det är medlemmarnas egen vilja som vi verkställer.

Vid eventuella frågor kring denna process skall ni naturligtvis höra av er, jag kommer själv att ringa runt till många av er i dagarna. Har man som avsikt att försöka övertala mig att inte fullfölja beslutet eller förhandla sig förbi demokratiskt fattade beslut behöver man däremot inte bemöda sig att kontakta mig.

Återkom snarast möjligt med er bekräftelse att ni godkänner dokumentets upplägg och med dem uppgifter jag behöver för signeringen.

Med vänlig hälsning,

Jacob Harman

Förbundsordförande

Syrianska Riksförbundet

0708 97 83 13

Utkastet för dokumentet som skall signeras 10 juli går att läsa här nedan och detaljer kommer under dessa dagar eventuellt att förändras.