En klar majoritet tog ställning!

Söndagen 18 juni 2023 samlades medlemsföreningarna i Syrianska Riksförbundet i Sverige (812800-4267) för ett extra årsmöte. Detta efter att det uppdagats att enskilda personer på eget bevåg ansökt om ett bidrag från MUCF på ett sätt som av flera anledningar är förkastligt.

Falska årsmötesprotokoll och handlingar användes i ansökan, urkundsförfalskning har i flera fall ägt rum och flera föreningar som använts som bidragsunderlag var inte ens medvetna om att deras handlingar använts i ansökan. På det extrainkallade årsmötet 18 juni 2023 krävdes dessa personer på en förklaring om vad som motiverat besluten och huruvida man kunde rättfärdiga handlingarna. En godtagbar förklaring är inget vi upplevt att vi fick utan denna bedrägliga handling talar för sig självt som ett fall där girighet och egocentriska intressen satts före förbundets och medlemmarnas bästa.

Under samma möte (årsmötet 18 juni 2023) valde därför medlemsföreningarna att i majoritet anta ett förslag gällande distansering och fördömande av dessa handlingar. Samtidigt beslutade vi att föreningar som inte tagit avstånd från det som hänt inte längre kan ses som en medlemsförening i vårt förbund (och skall således till det ordinarie årsmötet i Mars vara föremål för beslut om uteslutning enligt förbundets stadgar).

Vårt förbund har skadats av att konflikter och egenintressen präglat styrelsesammansättningar och verksamheten har kraftigt begränsats som följd av detta. Vi står nu enade för att få ett slut på detta och återigen se ett blomstrande arbete ta fart för den syrianska diasporan i Sverige. Vi uppmanar därför varenda syrian i Sverige att stötta den nya förbundsstyrelsen och att med bestämdhet ifrågasätta de som inte tar avstånd från dessa händelser på samma sätt som vi gör.

Föreningarna kommer att signera ett dokument där man i första hand bekräftar vårt avståndstagande från den nämnda ansökan som skickats in och poängtera vikten av att vi som föreningar står enade för att vårt förbund skall vara transparent, välorganiserat och utan tvivelaktigheter kring huruvida man agerar ärligt och lagenligt.

Vi vill också i detta dokument bekräfta att vi erkänner det extrainkallade årsmötet 18 juni 2023 som legitimt och att besluten som fattades skall respekteras. Vi understryker även att vi undertecknade medlemsorganisationer enhälligt erkänner den styrelsen som valdes under detta möte som den enda legitima för förbundet, och att inga andra än dessa personer har ett mandat att företräda förbundet eller förvalta dess tillgångar.

Om någon annan hävdar att de företräder Syrianska Riksförbundet i Sveriges (812800-4267) styrelse görs detta på falsk grund och denna person saknar helt och hållet det mandatet.

Det skall inte råda något tvivel om detta dokuments och signaturernas äkthet. Av den anledningen kommer detta dokument signeras av ordförande för respektive förening genom en digital lösning med representanternas bank-id. Den digitala filens äkthet kommer dessutom att kunna gå att verifiera gentemot leverantörens signatursystem så att en oberoende part kan intyga att allt står rätt till.

Signerar detta dokument gör ordföranden för dessa föreningar:

1. Syrianska Föreningen i Örebro

2. Örebro Syrianska IF

3. Syrianska Arameiska Kulturföreningen i Sigtuna

4. Syrianska Föreningen i Skövde

5. Arameiska Syrianska KIF Norsborg

6. Suryoyo Föreningen i Trollhättan

7. Svensk Syrianska Föreningen i Järfälla

8. Syrianska IF Enköping

9. Syrianska Ungdomsföreningen i Enköping

10. Syrianska IF Västerås

11. Syrianska Kulturföreningen i Västerås

12. Syrianska Föreningen i Järfälla

13. Arameiska Syrianska IF Botkyrka

14. Syrianska FC Södertälje

15. Syrianska Föreningen i Södertälje  

16. Syrianska Föreningen i Eskilstuna