Vi är den syrianska diasporans röst i Sverige

Läs mer

Vi är transparenta och rättvisa!

Enskilda personer har utifrån egna intressen agerat för att splittra förbundet, och de har nyligen sökt offentliga medel på ett korrupt sätt i förbundets namn. Våra medlemmar står nu enade för att ta avstånd från dessa handlingar och för att garantera att förbundets framtid skall vara rent.

Läs mer här

Ett arv som förs vidare.

Den syrianska (arameiska) folkgruppen har med sin mångtusenåriga historia ett rikt arv

Historia

Syrianerna är ättlingar till dem gamla araméerna som sedan 4 000 år, utan avbrott, levt i sina traditionella landområden i det forna Mesopotamien.

Nutid

Många århundraden av förtryck, förföljelse och folkmord i folkgruppens ursprungsområde har lett till att man flytt och etablerat stora diasporor i bland annat Sverige.

Framtid

Som en folkgrupp utan eget land är utmaningarna stora. Både gällande att bevara sin identitet, hålla rötterna till hemländerna levande och även undvika att assimileras in i andra kulturer.

Läs mer