Om SRF

45 år av engagemang

Syrianska riksförbundet har arbetat för det syrianska (arameiska) folket sedan 1978 då organisationen grundades. Mycket har hänt under dessa år och många aktiviteter och bedrifter kan nämnas. De alla tusentals som på något vis engagerat sig för SRF:s räkning har både ensamma och tillsammans med våra samarbetsorganisationer gjort sitt för att bidra till vårt civilsamhälle.

Vårt förbund har genom sina lokala medlemsföreningar en viktig verksamhet för våra medlemmar i dess vardag, och på nationell nivå har förbundet sina större projekt och evenemang som arrangeras. Som rösten för en folkgrupp i en diaspora är förbundet dessutom delaktiga i det internationella arbetet för folkgruppen och dess mänskliga rättigheter.