Varning för falska konton!

Syrianska Riksförbundet har som vi tidigare gjort offentligt uteslutit flera föreningar efter en demokratisk process där medlemmarna valt att ta ställning för vad man anser är den bästa vägen framåt för att arbeta enat och rättvist för folket.

Den interna konflikt som många säkerligen känner till som har plågat förbundet och dess verksamhet ska således anses vara över. Detta av två skäl:

1. Styrelsen valdes 18 juni på ett årsmöte som erkändes av samtliga medlemsföreningar. Som framgår i årsmötesprotokollet reserverade sig ingen förening gentemot dagordningen eller hade synpunkter kring huruvida mötet utlysts på rätt sätt. Flera förslag accepterades för omröstning gällande beslutspunkten, och det var en som vann med överväldigande majoritet. Att några föreningar valde att lämna mötet för att utfallet blev annat än vad som passade ens egna intressen betyder inte att årsmötet blev illegitimt på något vis. Däremot är det talande för vad dessa föreningar och personer har haft för prioriteringar i sitt engagemang kring vårt riksförbund och deras syn på demokrati.

Förslaget konstaterade att de föreningar som inte tog avstånd från illgärningar som begått i förbundets namn och verkade för ett fortsatt demokratiskt och transparent riksförbund skulle uteslutas. Samtliga föreningar fick chansen att ta ställning, och sju valde att inte göra det. Därför uteslöts de, precis som årsmötet bestämt.

2. Den nya styrelsen som valdes och samtliga av dagens medlemsföreningar har ställt sig bakom detta i dokumentet som finns att läsa i sin helhet på Syrianska-rf.se. Således har den parallella styrelsen som utgett sig för att ha mandatet under 8 år inte något som helst mandat. Eftersom att samtliga föreningar som varit på den ”sidan” dessutom uteslutits ur förbundet finns det ingenting som ger personerna rätten att hävda att man representerar riksförbundet på något vis.

Dessa känner till detta väl och snarare än att respektera beslutet så har den enda kommunikationen man haft med förbundsstyrelsen varit att man avser att inte respektera årsmötets demokratiskt fattade beslut. Avsikten är att fortsätta agera som riksförbundets styrelse trots att man helt och hållet saknar mandat för det.

Stämmer detta kommer det att få konsekvenser och förbundsstyrelsen avser att skydda förbundet och medlemmarna mot ett fortsatt bedrägeri som skadar verksamheten. Eftersom vi inte kan utesluta att personerna har den avsikten så skickar vi ut denna varning för att ni inte ska följa falska konton som utger sig för att vara riksförbundet.

  • Hemsidan Syrianska.org och e-postadresser kopplade till den adressen representerar inte på något vis SRF. Privatpersonen som äger domänen har meddelats att man får förvänta sig rättsliga konsekvenser om man inte rättar sig, då det skadar förbundet och vilseleder dem som vill komma i kontakt med oss.
  • Facebooksidan på följande länk är likväl inte en som representerar SRF utan en falsk sida som startades för några år sedan. https://www.facebook.com/profile.php?id=100069192617928
  • Det finns även ett konto på instagram kallat ”syrianskarikssforbundet” (två s istället för ett) som startats nyligen av någon annan än oss.

Vi uppmanar er alla att anmäla konton som ni ser inte är något av de officiella vi angett på bilden här ovan. Så var vaksamma framöver och var noggranna med att ni kommunicerar med legitima representanter för förbundet genom våra officiella konton och kanaler!